Ceník

Nabízíme možnost dopolední nebo celodenní docházky. Můžete si tak sestavit týdenní rozvrh dle svých časových požadavků.

Cena v Kč za měsíc:

5 dnů v týdnu 8.500 7.500
4 dny v týdnu 7.300 6.300
3 dny v týdnu 5.700 4.700
2 dny v týdnu 4.300 3.300
1 den v týdnu 2.900 2.100
  celodenní docházka
od 7:00 do 17:00
dopolední docházka
od 7:00 do 13:00

Preferujeme celodenní docházku.

Cena školkovného zahrnuje - svačinky, celodenní pitný režim, výtvarné a pracovní pomůcky, hygienické potřeby, výchovný a výukový program školky, výlety, akce a divadla.
Přihláška

Školkovné je splatné vždy 15. dne předcházejícího měsíce.

Bankovní účet 1275 051 012 / 3030.
Variabilním symbolem je rodné číslo dítěte.

Cena oběda je 42 Kč.
Jídelníček

Nejnovější aktuality