Ceník

Nabízíme možnost dopolední nebo celodenní docházky. Můžete si tak sestavit týdenní rozvrh dle svých časových požadavků.

Cena v Kč za měsíc:

5 dnů v týdnu 8.500 7.500
4 dny v týdnu 7.300 6.300
3 dny v týdnu 5.700 4.700
2 dny v týdnu 4.300 3.300
1 den v týdnu 2.900 2.100
  celodenní docházka
od 7:00 do 17:00
dopolední docházka
od 7:00 do 13:00

Preferujeme celodenní docházku.

Cena školkovného zahrnuje - svačinky, celodenní pitný režim, výtvarné a pracovní pomůcky, hygienické potřeby, výchovný a výukový program školky.
Přihláška

Školkovné je splatné vždy 15. dne předcházejícího měsíce.

Bankovní účet 1275 051 012 / 3030.
Variabilním symbolem je rodné číslo dítěte.

Cena oběda je 57 Kč.
Jídelníček

Nejnovější aktuality

Přihlášky dětí pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

Přijímáme děti od 20 měsíců pro nový školní rok 2018/2019.

V případě uvolněných míst, přijímáme děti i v průběhu celého roku.

Přijímáme pouze děti, které se podrobily povinnému pravidelnému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace.

Nabízíme celodenní i půldenní program včetně stravování a pitného režimu od 7:00 do 17:00 hodin. Podrobnosti viz ceník.

Dále nabízíme hlídací službu večerní, noční nebo víkendovovou, rovněž poskytujeme pobyt pro neškolkové děti na hodinu či déle dle individuální dohody.

V případě zájmu prosím zavolejte na telefonní číslo 774 182 165, nebo na emailovou adresu info@skolickazelenec.cz.

Děkuji a těším se na případnou spolupraci!

S pozdravem Tereza Smrčková

více