Montessori pedagogika

Marie Montessori byla italská lékařka, která zasvětila svůj život výchově a vzdělávání dětí. Dlouhodobá pozorování ji přivedla k zjištění, že pokud děti vyrůstají ve vhod- ném a podnětném prostředí, získávají nové poznatky zcela přirozeně a bez většího úsilí.

Marie Montessori postupně opustila své ostatní aktivity a věnovala se rozvoji vlastní výchovné metody, která se stala uznávanou a provozovanou na celém světě. Byla jmenována vrchní školní inspektorkou v Itálii, psala publikace o dětech a dohlížela na školící kurzy své metody.

Základní principy

“Pomoz mi, abych to dokázal sám

Dítě má potřebný prostor a čas na svojí práci. Má možnost pracovat svým vlastním přirozeným tempem a nemusí se přizpůsobovat tempu vychovatele a ostatních dětí. Vychovatel je dítěti partnerem, pozorovatelem, průvodcem a rádcem. Pomáhá dítěti až když si dítě jeho pomoc žádá, vychovatel neradí a nehodnotí.

Zjednodušeně řečeno Montessori pedagogika je ucelený systém kroků, jak co nejjednodušeji a nejefektivněji děti učit a všestranně rozvíjet.

Tento pedagogický systém učí děti soustředění a zklidnění. Učí také děti respek- tování druhých, ale i respektování vlastních potřeb, a tedy zdravému sebevědomí.

Nejnovější aktuality